kinesitherapie

Lisa Wynthein

Een kinesitherapeut focust zich op de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen in de motoriek en motorische ontwikkeling.

In groepspraktijk De Waaier zijn zowel de allerkleinsten als volwassenen welkom.

Baby's en kinderen

Een kind kan na doorverwijzing van (kinder)arts of CLB worden aangemeld bij de kinesitherapeut met een voorschrift. Na een intake gesprek en enkele testen kunnen doelstellingen worden opgesteld om gericht het kind te kunnen helpen met zijn/haar problemen op een speelse manier. Daarbij wordt er rekening gehouden met de hulpvraag van de ouders en het kind. Het kinesitherapeutisch werkveld is breed, hier volgt een klein overzicht van welke problematieken allemaal aan bod kunnen komen en waar Lisa als kinesitherapeut kan ingrijpen.

 

 • Ademhalingskinesitherapie

  Baby’s en kinderen met belaste luchtwegen door chronische of steeds wederkerende longinfecties kunnen hiervoor naar Lisa verwezen worden. De behandeling bestaat uit autogene drainage, sputumevacuatie, neusspoeling, thoraxmobilisatie, aanleren puffer etc.

 • Schrijfmotoriek

  Schrijfmotoriek wordt opgedeeld in 3 delen: het voorbereidend schrijven (grafomotoriek), het aanvankelijk schrijven en het voortgezet schrijven. De onderdelen van schrijfmotoriek zijn schrijfhouding, pengreep en schrijfbeweging. Vaak wordt hier ook fijne motoriek bij betrokken, om de juiste vinger- en polsbewegingen te stimuleren.

 • Ruimtelijke oriëntatie

  Indien het kind moeite heeft om zijn plaats in de ruimte te bepalen, wordt er tijdens de therapie geleerd om grootte en afstand te leren inschatten, onderlinge afstand tussen objecten te bepalen, vormconstante te kunnen behouden tijdens verplaatsing in de ruimte,…

 • Visuele perceptie

  Een kind met een zwak visueel waarnemingsvermogen kan leermoeilijkheden hebben tot gevolg. Schrijfmotorische moeilijkheden, leesmoeilijkheden en zelfs dyslexie en dysorthografie kunnen daarvan een gevolg zijn. De therapie zal bestaan uit o.a. het oefenen van een goede oog-handcoördinatie, figuur-achtergronddiscriminatie, vormconstante herkennen, en ruimtelijk inzicht.

 • Fijne motoriek

  Onder fijne motoriek worden alle bewegingen bedoeld waarbij een klein gedeelte van het lichaam wordt gebruikt; knippen, parels rijgen, sleutels in het slot steken, schrijven,… Oog–handcoördinatie, aandacht en concentratie zijn hierbij essentieel. De oefeningen worden gradueel opgebouwd naar een hogere moeilijkheidsgraad.

 • Grove motoriek

  Bij lopen, zitten, fietsen, springen,… werken alle delen van ons lichaam samen. Hierbij zijn spierkracht, coördinatie en evenwicht heel belangrijk voor een goede uitvoering. Kinderen kunnen door een motorische achterstand problemen hebben met het uitvoeren en automatiseren van deze activiteiten. De bewegingen zullen stap voor stap worden opgebouwd, ingeoefend en geautomatiseerd.

 • Ontwikkelingsstimulatie

  Baby’s met een vertraagde ontwikkeling vanaf de geboorte of later worden gestimuleerd naar rollen, zitten, kruipen, rechtstaan, lopen,… Ook baby’s met een voorkeurshouding kunnen in onze praktijk terecht.

 • Houdingsafwijkingen

  Kinderen met houdingsafwijkingen (scoliose, kyfose, platvoeten, zwakke tonus, …) worden op een speelse manier gemotiveerd naar bewegingstherapie.

 • Relaxatie

  Kinderen met ADHD, autisme, faalangsten, … beleven drukke dagen en er wordt vaak veel van hen verwacht waardoor ze veel stress kunnen ervaren en moeilijk prikkels kunnen verwerken. Dit kan kinderen tot rust laten komen. Samen wordt er ook gekeken naar constructieve denkstrategieën waar wordt gezocht naar oplossingen voor problemen die zich op school en in de klas voordoen en de kinderen op die manier een positiever zelfbeeld en werkhouding kunnen opbouwen.

 • Typ10

  Typ10 is ontwikkeld vanuit de therapie en is ideaal om te leren typen met dyslexie, ASS, DCD, ADHD of andere leerstoornissen. Deze kinderen hebben vaak extra baat bij het leren typen. De methode is afgestemd op de specifieke behoeftes van de kinderen. We bieden tal van hulpmiddelen aan om het leren typen onder de knie te krijgen. Zo helpen we hen op weg naar meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Volwassenen

Ook volwassenen kunnen bij Lisa terecht. Na een uitgebreid klinisch kinesitherapeutisch onderzoek bekijkt Lisa welke aspecten aangepakt kunnen worden en worden samen haalbare doelen opgesteld. De therapie bestaat zowel uit hands-on technieken als hands-off oefeningen. Er wordt ook advies en oefeningen meegegeven voor thuis.

 • Algemene kinesitherapie
  De algemene kinesitherapie richt zich op het behandelen van klachten in het bewegingsapparaat. Kinesitherapie is een therapie via kinesist (beweging). Letterlijk dus “behandelen door te bewegen”. We denken hierbij vooral aan pijn ter hoogte van de spieren en de gewrichten. Zowel acute klachten als chronische problemen worden in de praktijk aangepakt. Om u van uw klachten te helpen, kan er zowel gebruik gemaakt van hands-on therapie als van oefentherapie (hands-off). Per klacht wordt gekeken wat de beste oplossing zal bieden. De combinatie van individuele begeleiding, het juiste advies en de nodige preventie maakt van de moderne “kinesitherapie” een onmisbare schakel in de meeste revalidatieprocessen. De algemene kinesitherapie focust zich op volgende pathologieën:
  • Locomotorische problemen (Nek- en rugklachten, spier- en peesletsels, gewrichtsproblemen,…)
  • Reëducatie bewegingsstelsel (houdingscorrectie, belastbaarheid opbouwen,…)
  • Geriatrische revalidatie (Gangrevalidatie, evenwichtsstoornissen)
  • Neurologische revalidatie (Ziekte van Parkinson, revalidatie na hersentrauma, ALS,…
 • Orthopedische revalidatie
   Orthopedische revalidatie is enerzijds geschikt voor patiënten die een orthopedische ingreep hebben ondergaan, anderzijds zijn deze behandelingen eveneens gericht op een conservatief (niet operatief) genezingsproces voor diverse klachten. Het optimaal herstellen van een dergelijke ingreep wordt voornamelijk bepaald door de revalidatie. Een goede begeleiding als functionele oefentherapie zijn essentieel in dit verhaal. Functionele oefentherapie zal ervoor zorgen dat de belastbaarheid van het lichaam verhoogd wordt tot het niveau voor de ingreep. Zo is het mogelijk om de gewenste activiteiten voor de werksituatie, het sporten en de dagdagelijkse activiteiten zonder problemen te hernemen.

 • Oncorevalidatie
  Veel kankerpatiënten krijgen na hun behandeling te maken met ernstige fysische en psychosociale beperkingen, zoals: vermoeidheid, conditievermindering, krachtsverlies en verminderd functioneren. Deze beperkingen doen uw levenskwaliteit gevoelig dalen en zorgen voor een achteruitgang van uw algemeen welzijn. Een reconditioneringsprogramma kan helpen om deze neveneffecten weg te werken en om op die manier uw re-integratie in het gewone leven te bevorderen en uw levenskwaliteit te verbeteren.

 • Respiratoire en cardiovasculaire revalidatie
  Hieronder valt re-conditionering bij onder andere hartfalen, hartlijden en longaandoeningen. Het is een behandeling die gebaseerd is op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Deze behandeling wordt toegepast bij patiënten met een chronische cardio-respiratoire aandoening. Deze aandoening beperkt dikwijls de activiteiten van het dagelijks leven. Onze behandeling doelt op het reduceren van de symptomen, het optimaliseren van de functionele status en het omkeren van systematische waarneembare verschijnselen van de ziekte. De revalidatie bestaat uit aerobe training als krachtraining.

 • Ademhalingskinesitherapie
  Ademhalingskinesitherapie richt zich op het behandelen van patiënten met een ademhalingsproblematiek en dit van zowel obstructieve als restrictieve longaandoeningen. De behandeling bestaat bij (jong-) volwassenen voornamelijk uit het aanleren van technieken die zij zelf kunnen doen om de slijmen op een goede manier te verwijderen uit de longen.

 • Relaxatie
  Relaxatietherapie is een erkende verstrekking binnen de kinesitherapie. Het richt zich op het verbeteren of herstellen van de harmonie tussen lichaam en geest. Wanneer we ons ”niet goed in ons vel voelen” is er meestal een onevenwicht tussen beide. Het is dan ook een therapie waarbij we lichaam en geest niet als iets afzonderlijks gaan bekijken. Gebruikmakend van verschillende technieken trachten we te streven naar een innerlijke rust. Door deze innerlijke rust gaan we ons meer bewust worden van onze mogelijkheden en onze tekortkomingen. Zo leren we onze grenzen te respecteren en verhogen op deze manier de mentale en fysieke weerstand. Deze technieken worden vaak gebruikt bij:
  • Ademhalingsproblemen zoals hyperventilatie
  • Paniekaanvallen, angsten, burn-out
  • Slaapproblemen
  • Psychosomatische klachten
  • Fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom
  • Concentratieproblemen
  • Stress reductie
 • Dryneedling
  Triggerpoints of spierknopen liggen vaak aan de oorzaak van klachten zoals bewegingsbeperkingen, stijfheid of pijnklachten. Door de spiervezels met fijne naalden terug los te maken, worden je klachten doeltreffend aangepakt. Door één of meerdere spieren aan te prikken wordt de spanning die opgestapeld zit in de spieren ontladen en kan de spier terug ontspannen. 

Over Lisa

Lisa studeerde in juni 2022 af als pediatrisch kinesitherapeute. Na deze opleiding volgde ze nog een master gespecialiseerd in de revalidatie van inwendige aandoeningen. Ze bouwde ervaring op in een zelfstandige kine-praktijk te Gistel.

Tarieven

Lisa is een geconventioneerde kinesitherapeute. Dit betekent dat zij zich houdt aan de tarieven die door het RIZIV worden opgelegd, waardoor zij u een hogere terugbetaling kan voorzien. Bij een eerste afspraak wordt gekeken aan welke voorwaarden u voldoet om een passende terugbetaling te voorzien.

 • De therapieën gaan op een vast afgesproken moment door. Dit kan in de praktijk, thuis, op school of in de naschoolse opvang plaatsvinden.

 • Wat mee te brengen?
  • Voorschrift van de behandelend geneesheer
  • Identiteitskaart of geldig paspoort
  • Kleefbriefje van de mutualiteit
  • Eventueel recente beeldvorming of operatieverslagen
 • Annulatie van een afspraak kan alleen telefonisch gebeuren. Indien dit niet minstens 24u voor aanvang van de behandeling gebeurt, worden deze aangerekend. 

Contact

Neem vrijblijvend contact op met Lisa via: