Logopedie

Floor Van Nevel & Febe Goethals

Een logopedist focust zich op de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen in de communicatie.

Kinderen en volwassenen met volgende moeilijkheden kunnen bij Floor of Febe terecht:

Wanneer blijkt dat er ondanks extra oefenmomenten op school en thuis weinig vooruitgang op vlak van lezen, spelling en/of rekenen merkbaar is, kan de hulp van een logopediste ingeschakeld worden. Indien een achterstand ingehaald wordt, spreken we van een leerprobleem. Indien de achterstand mits intensieve logopedie niet ingehaald wordt, spreken we van een leerstoornis.

Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Het taalniveau van een kind komt dan overeen met het taalniveau van jongere kinderen. We spreken van een taalontwikkelingsstoornis wanneer de taalontwikkeling niet alleen vertraagd, maar ook afwijkend verloopt.

Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen eveneens spraakproblemen voorkomen waarbij bepaalde klanken worden weggelaten, vervormd of vervangen. De oorzaak hiervan kan een fonologische spraakklankstoornis of een fonetische spraakklankstoornis zijn. Het kan ook gaan om een spraakmotorisch probleem of een combinatie van de drie.

Neurogene taal- en spraakstoornissen kunnen als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel voorkomen door bijvoorbeeld een beroerte. Afasie is een taalstoornis die tot uiting kan komen in het spreken, het lezen, het schrijven en het begrijpen van taal. Dysartrie is een spraakstoornis die invloed kan hebben op de articulatie, de ademhaling, de stemgeving, de resonantie en de intonatie. Bij verbale apraxie is er een stoornis in de programmering van de articulatiebewegingen.

Afwijkende mondgewoonten (zoals duim-, vinger-, speenzuigen, nagelbijten, mondademen en een afwijkend slikpatroon) kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het gebit. Tijdens de oro-myofunctionele therapie (OMFT) worden goede mondgewoonten aangeleerd, zodat het verstoord evenwicht van de spieren in en rond de mond zich kan herstellen.

Ademhaling, resonantie, stemgeving en articulatie zijn vier noodzakelijke mechanismen om tot spraak te komen. Bij een stemprobleem of stemstoornis is één van de vier elementen ten gevolge van een verkeerd stemgebruik, een organische oorzaak of een verlamming verstoord of afwijkend. Tijdens de therapie wordt op de vier bovenstaande zaken ingezet, zodat er opnieuw een balans is tussen belasting en belastbaarheid.

Floor en Febe behandelen elke vraag persoonlijk. Bij aanmelding wordt de hulpvraag duidelijk in kaart gebracht en wordt er samen met de patiënt (en eventueel zijn familie) een geschikt therapieplan opgesteld. De therapieën gaan op een vast afgesproken moment door, telkens door dezelfde logopedist. De logopedie kan in de praktijk, thuis of in de naschoolse opvang plaatsvinden.

Logopedie Aartrijke

Over Floor en Febe

Floor studeerde in 2018 af als logopediste. Na haar studie deed zij ervaring op in een woon- en zorgcentrum en een zelfstandige praktijk. Momenteel combineert ze haar job in groepspraktijk De Waaier met een job als leerondersteuner. Daar begeleidt ze sinds 2019 kleuters en lagere schoolkinderen met gedragsproblemen, ASS en taal- en spraakstoornissen.

In 2023 behaalde Febe haar Master in de Logopedische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar stages deed ze ervaring op in diverse zelfstandige praktijken en ziekenhuizen, waar ze in contact kwam met kinderen, volwassenen en volwassenen met een beperking. Deze stages bevestigden haar plezier in het samenwerken met zowel kinderen als volwassenen. Febe vindt het boeiend om de groei en ontwikkeling van kinderen te zien en te stimuleren, terwijl ze tegelijkertijd waardeert hoe volwassenen vaak intrinsiek gemotiveerd zijn om vooruitgang te boeken.

Het duo schoolt zich regelmatig bij om op de hoogte te blijven van de nieuwste werkwijzen en inzichten. Zo volgden ze onder andere volgende specialisaties:

  • OMFT-cursus; Duim-, vinger-, speenzuigen, nagelbijten, mondademen of een afwijkend slikpatroon brengen de mondfunctiespieren uit balans. Daardoor ontstaan articulatieproblemen en raakt de ontwikkeling van de gebits- en kaakstructuren soms verstoord. Een OMFT-therapeut leert de afwijkende mondgewoonten af, zodat de mondstructuren zich in oorspronkelijke vorm kunnen herstellen.
  • Postgraduaat dysfagie; Febe volgt de opleiding aan de Artevelde Hogeschool met als doel patiënten te kunnen begeleiden die problemen ervaren met slikken. Deze slikstoornissen zijn veelal te wijten aan problemen met de spieren of de structuur van het slikproces.
  • Methodiek Autisme Centraal; Via haar ervaring in het ondersteuningsnetwerk en deze éénjarige opleiding, weet Floor hoe ze in de logopedische therapie via een methodiek op maat omgaat met kinderen met ASS.
  • Leertraject fonologie in de praktijk; Bij een fonologische stoornis worden spraakklanken in bepaalde woorden vervangen, weggelaten of toegevoegd. De focus ligt op het snel en doelgericht beter verstaanbaar maken van peuters, kleuters en lagere schoolkinderen.
  • RekenTrapperS; Deze methodiek werkt multi-sensorieel en verdiept zich in rekenstoornissen en de aanpak ervan. Aan de hand van levensechte rekenmaterialen wordt het getalinzicht onderbouwd. Deze cursussen werden gevolgd bij Eureka Leuven. 
  • Introductie in SMOG; Spreken Met Ondersteuning van Gebaren is een ondersteuning van de gesproken taal, waardoor kinderen met communicatiemoeilijkheden de actieve taalvaardigheden vlotter verwerven.
  • Leertraject spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen; Bij een spraakmotorische spraakklankstoornis gaat het plannen en/of programmeren van bepaalde bewegingen bij het spreken moeilijk. Dit zorgt voor fouten in de uitspraak van spraakklanken. Tijdens de modules van de cursus wordt aangeleerd hoe je een spraakmotorische stoornis kan herkennen en behandelen. 
  • Diverse cursussen rond taal- en spraakontwikkeling en meertaligheid; aan de slag met metaphon, selectief mutisme, ontwikkelingsdysfasie, van misverstand tot meertaligheid,.

Het duo is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL), een erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. 

Febe is ook lid van de European Society for Swallowing Disorders (ESSD), een internationaal netwerk dat zich richt op het verbeteren van kennis en zorg voor slikstoornissen. Dit lidmaatschap stelt Febe in staat vast te houden aan de hoogste normen en alert te zijn voor de voortdurend evoluerende methodes binnen de behandeling van slikproblemen. 

Tarieven

Floor en Febe zijn geconventioneerde logopedisten. Dit betekent dat zij zich houden aan de tarieven die door het RIZIV worden opgelegd. De terugbetaling is bij goedkeuring van een adviserend geneesheer geldig. Voor stoornissen die niet binnen de nomenclatuur opgenomen worden, kijkt Floor samen met jullie welke aanvullende tegemoetkoming door de mutualiteit eventueel voorzien kan worden. Voor een overleg op school wordt een vast tarief van 15 euro aangerekend.

HonorariumRemgeldRemgeld verhoogde tegemoetkoming
Onderzoek (per 30 min.)€42,75€7,50€3,00
Evolutieonderzoek€51,50€11,00€4,50
Therapie 30 min.€36,14€5.50€2,00
Therapie 30 min. op school€34.91€6,00€2,00
Therapie 60 min.€72,58€11,00€4,50

Contact

Neem vrijblijvend contact op via: